måndag 25 oktober 2021

Nu har min bok "Utanför Normen" blivit ljudbok


Sent omsider skulle man kunna säga. Boken kom i bokform 2018. Nu kommer den som lyssning och det är jag själv som läser.

Att skiva böcker innebär i sig ett jäkla jobb med i första hand själv skrivandet, men sedan också alla de där synpunkter lektörer, korrekturläsare och förläggare har. Massor att ta ställning till och kanske tio femton genomläsningar, sedan en sista korrekturläsning...alltså, det tillhör hantverket men till slut står orden ända upp i halsen och man är så jäkla trött på dessa att man blir ointresserad själv och bara tänker på nästa projekt, det där löddrigt underbara att bara sitta och skriva och inte alls tänka på våndorna före en utgivning. 

Så sat jag där en vecka och vägde orden i min mun, inte alls längre trött på innehållet eftersom det gått en tid och jag kunde läsa med nypåkommet intresse. Under läsningen, och det är bra, förpassades jag till skrivandets stund precis då som texten en gång skrevs, kända samma lust i berättandet och samma vånda, nästan skräck inför ordens mening. Nu låg de där i munnen och växte till ljud framför mikrofonen och betonades exakt så som jag vill att orden ska betonas och där de får den extra mening som är var och ens enskildhet vid rättigenomläsning ur en bokbok.

Sen måste jag säga att det fanns en ytterligare glädje i det där med all läsa sin egen text, som en dramatik, eller som ett ytterligare instrument för upplevandet, det är klart att det är så. Det är idag 60 procent av all bokutgivning som sker som lyssningsböcker. Ska jag ge en spaning? Jo att inom en snar framtid kommer fler att läsa in sina böcker, eller låta andra göra det. Förmodligen blir läsaren en uttolkare precis som i musiken där inget konserterande är ett annat likt hur än tonsättaren bemödat sig med hänvisningar, taktslag i minuten, ppp eller fff. Så blir det med böcker. Frågorna vi ställer varandra är "har du lyssnat på kalle karlssons bok med jens jönsson som läser?". "Ja, men jag hörde också nisse eriksson som läste samma bok och det var helt annorlunda och man fick ut mer av hans läsning".

Provlyssna gärna på Bookias hemsida

Inom kort kommer också min bok Taxi 1251 som lyssnarbok jämte min biografi över Gladys del Pilar.


Inga kommentarer: