lördag 16 oktober 2010

Klasro Fiol "hemma" på Hersby

Elvira Börlin ur gruppen Klasro Fiol spelar i Rotsundastugan

Nyligen var det spelmansstämma i storstaden, spelmansstämma i Sollentuna, asfalts och betongstämma. Det spelades i varje hörn av den nya ungdomssatsningen Satelliten i Tureberg och med gästspel från Estland.

Det slog mig hur många unga människor som kommit dit med sina instrument och hur mycket kunskap och spel det finns i de äldre. Här spelades till och med musik, en polska tror jag att det var, från Sollentuna - upptecknad någon gång och nu tolkad 2010.

Det slår mig också hur yngre spelförmågor utvecklar musikarten till att dra åt det mer folkrockiga hållet, ingenting tycks vara heligt längre, man kan ge sig på låtar som har flera hundra år på nacken och göra dem nya igen, fördmedla dem till 21a århundradets människor.

Häromveckan hade vi ett öppet hus med musik på Hembygdsgården i Hersby. Ett litet missförstånd gjorde att vi annonserade musiken utan att ha några musiker - så kan det gå ibland trots kvalitetssäkring och kommunikation.

Delar ur gruppen Klasro Fiol spelade i salen i Rotsundastugan

Vid Skördefesten på Hersby i augusti välkomnade vi en ungdomsgrupp, Klasro Fiol som har sin hemvist hos fiolpedagogen och riksspelmannen Christina Frohm på den första skolbyggnaden i Sollentuna, den bevarade Klasroskolan som ligger jämte Almquists källa.

Det är klart att de ställde upp med kort varsel och spelade så man blir tårögd. Vet inte om det är själva musiken eller om det är deras fokus och entusiasm som lockar till rörelse - något är det i alla fall. Pratade med fler om det efter det öppna huset och många andra kände likadant.

Klasro Fiol sensommarspelar på Skördefesten på Hersby Hembygdsgård

Sålunda gick de runt och spelade i salen i Rotsundastugan (1803), i den tidstypiska affären inrymd i fähuset och i Stenhuset, hembygdsföreningens 1700-talshus som byggdes på platsen och var mangårdsbyggnad på det gamla Hersby. Ung musik i ett gammalt kök.

Rotsundastugan är byggd 1803 och kan trots att den återuppbyggts på Hersby hembygdsgård och då lätt romantiserats, ge en gripbar bild av boendet för 200 år sedan.

Som av en händelse får vi nu förfrågningar från spelmännen i Sollentuna om vi vill städsla dem till Hersby och det är självklart - folkmusiken, både den unga och den gamla - ska ha en naturlig plats inom Hembygdsföreningen och Hersby ska vara en spelplan. Ambitionen är att samla musikerna till oss och min högst privata idé som jag tänker förvalta är att genomföra en riktig spelmansstämma på plats på Hersby så småningom, en grön oas bara 350 meter från Sollentuna Centrum och med en naturlig huvudscen nedanför grässläntens arénaliknande sluttning samt med massor av små utrymmen både ute och inne för buskspel och småseminarier.

Är Du spelman i Sollentuna md omnejd - tveka inte att kontakta mig eller någon annan inom Sollentuna Hembygdsförening.