onsdag 27 maj 2015

Mycket gammal människa såg dagens ljus för första gången på 1000 år

Exakt där handsken pekar lyser skallen av en kristnad vikinng
 Kring lunchtid nådde årets utgrävningar vid Broby resultat. I alla fall ett sådant spännande resultat som grävande studenter och osteologer väntat på. Ett skalltak visade sig i en av gravarna utmed stora vägen.


De här gravarna ligger längre upp räknat från det gravområde som grävdes ut 2012. Man kan lätt tolka som att dessa båda rent av är skilda från de övriga då de skiljs med ett dike. Men det är självklart att ett dike inte är för evigt. Marken är brukad sedan urminnes och därtill bebodd så diket kan självfallet ha tillkommit långt efter att gravfältet anlades. För övrigt har här begravts människor långt före vår tidräkning vilket också styrker tesen att en kultplats alltid är en kultplats. Såtillvida hittades förra året en kristen grav mitt i en förkristen grav.

De gravarna som nu grävs ut av Stockholm Universitet och Länsmuseet är omgärdade av stenkedjor. Det var inte de gravarna som grävdes ut 2012, men på ett kopparstick från 1700 talet (?) finns fältets gravar avbildade med samma stenkedjor som dessa ovanför diket.

En grav där man också hoppas få fram kvarlevor.

Det här är såååå spännande. Nu hittas människorna, förfädren, som bodde i trakten... men var. Bosättningarna har inte hittats...än.

Fortsättning följer....