fredag 12 augusti 2022

Javisst, masstesta alla elever och proppa dem fulla med olika ADHD-mediciner - välkommen till zoombielandet!

 Högerns förslag om att masstesta elever i utsatta områden för att utröna ADHD och därefter medicinera för att de inte ska hemfalla åt kriminalitet. Fullständigt befängt ur många aspekter. För det första för att det inte är där problemet ligger. Det verkar som att förslagsställarna bara har en liten hum om vad ADHD är typ "jaha, m'änniskor med ADHD kan hemfalla åt brott", som om vore det en åkomma, en sjuka, ett tillstånd när det i själva verket är en flykt, ett alternativ till följd av att de inte kan hantera de krav som ställs,  skolan, familjen, kulturen. Andra med ADHD flyr in i alkoholen, många tar livet av sig - varför då? För att de inte får medicin? NEJ för att de inte klarar av samhället som det formats, strukturen, stressen, valen, oordningen, kaoset. Hjälper medicin då? ADHD är i många stycken en begåvningstillgång, kanske i alla stycken om dessa togs tillvara. Medicinering fungerar i mångt och mycket som att lägga locket på, att hitta det fokus som omvärlden kräver. Nej ADHD-elever blir inga genier bara för att de medicineras - det klarar kanske kraven på godkända betyg, inte mer. I en ADHD-människa upptas tillvaron i mångt och mycket att hitta egna strukturer, egna strategier, egna fokus och där finns inga gränser, inte sällan ser vi här ren och skär genialitet, genialitet som negligeras, kastas bort, inte tas tillvara, medicineras bort. Vad återstår efter en sådan attack på genialiteten? Bara en liten skrutt.


Nej, jag är inte mot medicinering, men fan ta mig inte medicinering med automatik. Jag är för medicinering när den verkligen behövs. När ADHD-utanförskapet blir en sådan hämsko att livet blir ett inre och yttre kaos. Medicinering för att bryta detta kaos, men inte generell medicinering till barn som är stökiga, som lever i ett yttre kaos, barn långt ifrån ADHD-diagnosen, men som av andra orsaker, genetiska, sociala, kulturella eller vanligt jävla spring i benen, ska inte dämpas med medicin. 


(Jag hade en kompis som var alkoholist och narkoman. Han gick ett tillnyktringsprogram, blev tillfrisknande. Efter ett år träffade han en kvinna vars barn medicinerades för ADHD. Min vän ville prova medicinen - det blev en tablett, bara en, andra dagen blev det fem tabletter, han kände ruset. tredje dagen blev det stora delar av barnets månadsförbrukning - sedan gatan efter amfetamin och den elfte dagen dog han, en jättegod människa, stor begåvning,  ADHD)


Bara som jämförelse till högerns obetänksamma förslag så undersöktes för många år sedan antalet våldsbrott som gått till fällande dom i tingsrätt. Det visade sig att så många som 80% av dessa kunde härledas till alkoholmissbruk. När vi behandlat invandrare (snacka om att stimatisera människor) kommer turen till alla alkoholister eftersom alkoholism också kan vara en konsekvens av ADHD. Betänk då också att kring varje alkoholist finns fyra fem, kanske tio människor som bryr sig, fixar, ordnar, möjliggör, ljuger och förevisar nästan samma slags flyktbeteende som alkoholismen själv. En nyligen utförd undersökning har kommit fram till att 10% av landets befolkning (rik som fattig och ur alla socialgrupper) drack så mycket alkohol att de förlorat kontrollen över sina liv. Inkluderar med alla som bryr sig, lider och engagerar sig i alkoholisten så har vi snart hela landets befolkning på en lista för medicinering mot ADHD. Befängt, eller hur?


ADHD är ett neuropsykiatriskt tillstånd som inte går att bota. Det finns där hos vissa och historiskt har ADHD alltid funnits, men inte märkts i samma utsträckning som nu. Samhällets utveckling mot det mer komprimerade, mot de större kraven, mot ökad elitism utan att reflektera över hur många som utesluts och som kastas in i utanförskap (utslagning i skolan till följd av att alla ska kunna lika i allt) är en så dålig samhällsinvestering att den torde betraktas som brottslig.


En annan reflektion, en ADHD-utredning kan ta månader. Väntetiden för en utredning är redan nu över ett år på många ställen. (vilka i högerns ledning har aktier i läkemedelsbranschen)


Läs min bok "Utanför Normen"