torsdag 29 juli 2021

Nya lampor på konstens bro bryter mot idé, helhet och sunt förnuft


 I Sollentuna har vi en bro och ett nydanat stadslandskap - det är fint!

Stadslandskapet är till stora delar signerat den numera pensionerade stadsarkitekten Jan Enfors - bron av konstnären Leif Bolter. Det nya Sollentuna växer fram.

Efter två månaders sommarfrånvaro körde jag åter över järnvägsbron igår och blev inte bara förvånad utan också ganska upprörd.

Där höll montörer på att ta ner glaskupolerna vid olika ställen på bron, de som bildar en vacker, varm ljuslinje och markerar brons karaktäristiska riktning även nattetid i mörker. Montörerna ersatte dessa med iskalla ledlampor utformade som masstillverkade anknäbbar. 

Det är så okänsligt och okunnigt att begå hærverk på den sugande, vackra och tongivande konstnärliga utformningen Leif Bolter skapat. Varför ta en konstnär till hjälp när man bara ett antal decennier senare är så korkat beredda att utan förstånd, på gränsen till idioti och utan kunskap att se en helhet är beredd att fullständigt  massakrera såväl utryck som skönhet och därmed undergräva varumärket Sollentuna.

Ja, men det är ju bara några lampor!?!?

Nä, det är en helhet. Ta ett steg tillbaka och bli varse hur dessa nya fula massproducerade anknäbbar med iskallt LED-ljus fullständigt urholkar helheten.

Jag ringde Leif Bolter som inte blivit tillfrågad (rådfrågad) inför förändringen. Vi diskuterade om man kan dra likhetstecken mellan ett sådant här stadsarkitektoniskt uppdrag och konstnärlig utsmyckning. För exempelvis en skulptur i det offentliga rummet så har köpare/ägaren rätt att avbilda, men inte förändra däremot riva, bränna och förgöra. 

Om en konstnärs kunskap tas i anspråk för ett arkitektuppdrag torde, om inte samma så i alla fall närliggade, moraliska bedömning ligga närmast till hands. I alla fall borde konstnären kontaktas som konsult vid en eventuell tänkbar förändring. 

Då säger kommunen kanske att de fått klagomål på att belysningen inte räcker till. 

Javisst det kan man ju köpa inte minst om säkerhetsskäl ligger bakom, men då finns andra lösningar att fatta och som inte skämmer helheten (exempelvis lägre liggande belysningskällor som inte konkurrerar med den belysning som redan finns). Det handlar om att tänka utanför boxen, men inte ens den kompetens är kommunen utrustad med om än någon kompetens alls.

Tyvärr är det här bara ett av många exempel på hur illa kommunen sköts, där enskilda politiker och tjänstemän "kan bäst själv" allrahelst inom upplevande och kultursektorn.