måndag 9 november 2015

Bästa medarbetaren

August, bästa medarbetaren i trädgården, här herre på täppan inför
omläggningen av köksträdgården. Men så har han redan bestämd sig också, "jag ska bli bonde"