tisdag 19 februari 2013

Snön yrde och hej vad det gick i helgens stora slädparti som lockade tusentals människor. Vilket möte!Hej vad det går. En av hästägarna räknade till över 2000 besökare. Köerna till slädarna var långa och människorna förväntasfyllda, snön låg perfekt och varmkorven hade en strykande åtgång. Dessutom fanns alla aktiviteter öppna, den fantastiska utställningen med Laris Strunke på Edsvik och på slottet körde Benkt Kullgard guidade turer genom alla gemak under hela dagen.


 

Nere i den gamla köksträdgården, där äppelträden nu växer knotiga och glesa var dettornerspel med Nordic Knights —  sådana där människor som likt många naturfolk blivitett med hästen, hästen som förlängning av kroppen, men ändå en nästan livsfarlig uppvisning med skarpa vapen.Nu har det aldrig bott riddare på Edsberg, däremot Rudbeckare och där en av dem, Gustaf Rudbeck i en anteckning i arkivet skriver om slädpartierna på slottet:

”Pappa C.G arrangerade slädpartier och selade hästarna framför Edsbergs vackraste slädar. Däribland fanns tre kappslädar och örnslädar som varit Karl XV:s och som framtill slutade med en skulpterad förgylld örn, röda kappsläden som påstods ha varit drottning Kristinas och landskapssläden som var gullackerad med landskap i brunt. Så var det parsläden, korgsläden och den lilla gröna släden som en ölänning drog. Jag minns att Holt och jag på ett sådant slädparti åkte i den och att vi den gången till vår stora belåtenhet välte fem gånger”.

Jan Norling, Sollentuna Hembygdsförening delar ut "lite mer om slädpartier"
Den går att läsa i digital blädderbar form HÄR!

Det här är exakt så som en modern hembygdsförening ska arbeta, tillsammans med andra och för att skapa mötesplatser mellan människor och göra gammalt till modernt. Tyvärr nedsölas denna folkrörelse av rasistiska, rädda, tillbakasträvare som hellre sitter och tror att ”svenskheten” sitter i gamla trasiga föremål och i träviket i gamla hus.Jag har skrivit det förr, visst, gamla prylar, gamla klassiska maträtter, gamla hus —  svenskar har varit skitbra på att ta till sig genom historien, men att bidra till den har vi varit dåliga på (möjligtvis de blodklumpar man kokade under folkvandringstid och som sedan utvecklade sig till paltbröd, inte ens de svenska krusbären är svenska utan Ukrainska från 1500 talet). Hembygdsföreningen i Sollentuna har visat att den inte är någon forntidsförening. Vi breddar begreppet och ser till att moderna människor kan mötas och att människor utifrån inbjuds till igenkänning och deltagande. Vi har förstått att spinnrocken inte uppfanns av en folkdräktsprydd kulla i en fäbod i Svenska Dalarna utan kom till oss från länder där männen har mörk skäggbotten.

Anna Franzén Projektledare Edsvik
Benkt Kullgard, tidigare kulturnämndens ordförande,
nu guide på Edsbergs slott


Tack alla hästägare och alla som var med och hjälpte till under Vinterfesten i Edsbergsparken. Ett speciellt tack till Camilla Nylén och hennes Irländska Tinker, Falcon, till vardags terapihäst och till helgdags ”hushäst” på Hersby hembygdsgård. Camillas kontaktnät bland andra hästägare är imponerande och hon ”drog ett stort lass” när det kom till att organisera dagen.
Ett stort tack också till Anna Franzén som är Sollentuna Kommuns projektledare på Edsvik

Christina Frohm och Bengt Pernholm tillsammans med lilla SigneJan och Birgitta Norling. På Kuskbocken - Fredrik.