lördag 3 oktober 2015

Det föränderliga jordbrukslandskapet

Skördemoget vete med kornblomst
 Vi bor stadsnära. Vi har 33 minuter in till Sergels Torg med bil, 18 minuter till Arlanda flygplats. Vi har fem minuter till närmsta köplada, tre minuter till sprättäggen på gården och en minuter till vår egen köksträdgård.
Så kom så tröskorna

Veteåkern blev stubbåker på ett kick


Lugnet från åkern

Åkern från lugnet
Vi bor i ett rött hur med vita knutar, ett hus med historia mellan åkrar skog och sjö. Vi bor mitt i det föränderliga  jordbrukslandskapet. Föränderligt i flera avseenden. Bästa jordbruksmarken tas nu i anspråk för sjönära radhusbebyggelse. Efter en arkeologisk utgrävning som kanske kullkastar en del teorier om liv och boende under vikingatiden läggs nu grunden till småhus folk köar till redan på ritborden.

Vändplöjning några dagar senare

Harv och sådd, om några dagar är åkern grön igen av andraårsvete
Än så länge är utförsäljningen av bördiga jordbruksmarken som arkeologiskt visat att den brukats i över tusen år på avstånd från oss. Här finns inget planerat de närmaste 20 åren, sägs det.

/Vid utgrävningen vid Eds Allè, har såvitt vi förstått framkommit att man under vikingatiden kunde ha specialiserade produktionsområden som småskaliga bosättningar med inriktning på ett och samma hantverk. Här vid Eds allé har inriktningen tydligen varit textil. Långhus där folk bott och grophus för vävning. Allt som teori efter att ha grävt fram stentyngder till vävstolar överallt och etuier för nålar. Platsen ligger vid den stora farleden från Östersjön in i Edsviken, över till Norrviken, in genom Edsån, ut i Edssjön, vidare genom Väsbyån till Oxundasjön och sedan Oxundaån ut i Mälaren varifrån man nådde alla de viktiga handelsplatserna./