tisdag 7 maj 2013

Nu grävs det på flera flanker vid Broby Bro i TäbyVid Broby bro kan något sensationellt vara på väg att tas fram ur jorden. Det kan också vara alldagligt, vanliga gravar med lite brända ben. I bästa fall är det gravar från olika tidsåldrar staplade på varandra och allt hör i hop oavsett.

För tidigare år har det grävts i gravgården på Såstaholms (eller ska man säga Höstsols) åkrar  Förra sommaren fortsatte man gräva där man året innan hittat den man tror är Estrid på kringliggande runstenar, Jarlabankens anmoder. Ja, ja, teorier dryga tusentalet år senare.


Det mest spännande vid årets utgrävning är dock en rektangel på en bergsklack med utsikt över gravgården. Kan vara en rektangulär grav, en sådan håller på att grävas ut alldeles intill, men den här ser annorlunda ut. Stenarna i rektangelns utsida är lagda på ett annat sätt och i dubbla tätt sammanlagda rader. Längst mot basen -tycker i alla fall jag det ser ut som att stenarna är lagda som mur för en absid. Är det en kyrka (som inte bara jag tror utan också Dick Harrisson) så är det sensationellt för då har man hittat en kyrkolämning från tiden mellan hedenhös och det kristnade Sverige, mellan "vikingar och upplysta".

I den stora högen vid vägen närmast Broby Bro ligger det gravar staplade som det ser ut idag, men så har man bara hunnit gräva tre dagar. Snart kommer svaren.

Redaktören Leif Grönwall

Du som vill vara informerad? Det finns ett utmärkt nyhetsbrev som skickas ut i stort sett dagligen. Redaktör är Leif Grönwall från Täby Hembygdsförening. Maila till redaktören, ange namn och din mailadress så får du uppdateringar närhelst. På facebook finns grävuppdateringar i en särskild grupp. Gå in där och tryck på gilla för att bli medlem,