tisdag 2 februari 2021

Räksallad, snö och kor på bete.

Kulturåkern ett litet stycke bort från torpetRäksallad, enkelt efter 33 mils hemfärd om kvällen

Kor på ensilagebete i Tallåsen, ulliga i vinterdräkt