torsdag 1 december 2011

Dömdes för tidelag - avrättades”Hvar som hafver tidelag med fä, eller andra oskiäliga diur; then skal halshuggas, och i båle brännas, varde ock samma diur tillika dödadt och brändt”.

Nedan bara några av de arma satar som avrättades senast vi hade en lag som förbjöd sex med djur (Dessa unga och gamla män tillhörde Sollentuna härad jämte Danderyds skeppslag):

Danderyds skeppslag
Avrättades på "nya afrättsplatsen" i Kärrdal

• Erick Ericksson. 1/7 1644 (ev. domens datum)
• Johan Fröijderik, gammal kapten. 18/5 1650
• Peder Oluffson. 21/3 1656
• Jöns Persson. 14/2 1662
• Wilhelm Berent, tysk ryttare. 8/12 1690
• Lars Johansson, bonde. 16/12 1697
• Per Andersson, dräng 24 år. 24/6 1712

Sollentuna härad 1659-1752
Avrättades på allmänningen, galgbacken vid Steks färjas läge (Stäket)

• Jöns Andersson, ung dräng. 7/11 1659
• Pär Simonsson, 15-16 år. 19/11 1660
• Johan Mattsson, ung dräng. 15/10 1686
• Anders Larsson, pojke 20 år. 20/5 166
• Håkan Hansson, dräng 24 år. 18/4 1741
• Nils Nilsson, dräng 21 år. 25/3 1746
• Erik Pärsson, bonde 67 år. 8/2 1748
• Olof Ericksson, gift bonde. 6/7 1750
• Olof Andersson, dräng 21 år. 6/8 1752

Hanne Marie Björklund har en poäng i sin Brännpunkt i dagens SvD.

Kursiverade inledningen är direkt hämtat från 1734 års lagtext. Avrättningsdöden som straff stod kvar i den svenska lagtexten ända fram till 1864, men den siste att avrättas för brottet var 1878. Straffet förmildrades genom åren, men handlingen var straffbar ända fram till 1944 då man strök tidelagsbrott ur lagboken samtidigt som man strök förbudet mot homosexuella handlingar. Alltså, förbud mot tidelagsbrott med påföljande straff har alltså redan testats i Sverige och följdaktligen även i modern tid utan att brotten vare sig minskat eller upphört.

Under avrättningstiden var det vanligt att kvinnor som ville bli av med sina män anmälde maken för att ha satt på en ko. En förorättad piga på en gård (som naturligtvis tävlade om bondens gunst med dennes hustru) gick till länsman och anmälde bonden för tidelag. Bevisning? En pall bakom kon!

Alla har väl hört om häxprocesserna där det flest var kvinnor som halshöggs och sedan brändes som straff för påhittade brott. De borde stå i skuggan av tidelagarna som likt "häxorna" också halshöggs och sedan brändes till och med tillsammans med de djur de haft umgänget med. Tidelagarna, nästan enbart män, är långt många fler bland de avrättade än häxorna.

Nu står vi inför en ny djurrättslag, inbilskt bambifierad, men fortfarande tillåts djurfabrikerna med kycklingfarmare, kalkonfarmare, köttdjursproducenter...fortfarande tillåts Caremapensionärer att svälta ihjäl!


Fotnot 1: Så här definierar jordbruksministern sex med djur. Klicka HÄR!

Fotnot 2: Varför jag skriver om det här? Delar finns självfallet med i min bok "Döden i Skogen"