onsdag 13 juni 2012

Konserver håller bättre än Expressens konservavslöjande

De över 30 år gamla plommon jag fick nöjet att smaka. En råvara till konserv smakar på ett
sätt alldeles färsk på ett annat sätt tillagad och på ett tredje sätt konserverad.
Jag vill nog mena att råvaran även smakar på ett fjärde sätt mognad som konserverad

Det är något lurt med Expressen. Legendariske chefredaktören på Gotlands Tidningar, Rune Jacobsson vill jag minnas kallade det för kylskåpsjournalistik och syftade till sommarlediga kvällstidningsreportrar som lusläste GA och GT och antecknade flitigt för att sedan under vintern publicera idéerna som stora nyheter. Nu är det etter värre. Expressen har börjat använda sig av samma slags journalistik hänvisande till sin egen gamla "skåpmat". Tidningen skrev redan i september 2009 om "ruttnande kött" som sålts från svenska beredskapslager till Polen. Redan då bloggade jag om hur fel det var att skriva "ruttnande kött".

Nu tre år senare dammar Expressen av det ruttnande köttet. Tidningen hänvisar till en artikel i Svenska Dagbladet och den tidningens samarbete i grävandet med polska Uwaga. Nu är köttet ännu mer ruttet och självfallet görs nyavslöjandet till en nynyhet.

Förvisso är det ingen som någonsin  testat om köttet som sålts över huvud är "ruttnande" - det är något som reportrarna bara trott, att 20 år gammalt konserverat kött torde vara oätbart. Och det tror de bara för att de inte vet eller orkar ta reda på.Köttkonserven kommer från svenska beredskapslager och har legat undanstoppade som reserv att ta till om vi i Sverige skulle bli utsatta på ett eller annat sätt. Nu, sedan kalla kriget upphört har hotbilden mot Sverige förändrats och vi behöver inte längre köttkonserverna.

Det är klart att det kan kännas lite märkligt att öppna en burk konserverat kött som är 20 år gammalt. Hela vårt moderna jag skriker att det säkert är livsfarligt, men det behöver det alls inte vara. Är konserven riktigt tillverkad, burken helt utan skador, så är köttet fullt ätbart.

En av de äldst funna konserverna är de efter amiralen och upptäcktsresanden Edward Perry som hade konserver med rostbiff med till Nordvästpassagen 1860. År 1939 hittades dess köttkonserver jämte konserverade morötter. Dessa öppnades och befanns fullkomligt ätbara och till och med välsmakande. Det är liksom hela konservens idé alltsedan sockerbagaren och köksmästaren Nicolas Appert vann 12000 franc i en tävling utlyst av självaste Napoleon i syfte att hitta ett sätt att få krigskosten mer hållbar. Faktum är att fler  soldater i hans armé dog av dålig kost om någon alls än av skador i strid.

Appert publicerade om sin konserveringskonst i en skrift med titeln: Den oumbärliga Hushållsboken eller Konsten att i flera år förvara friska och oförändrade alla slags födoämnen, både ur Djur och Wextriket".

Att sedan idén med att konservera mat stals av engelsmannen Peter Durrant är en annan sak.

För en tid sedan var jag med om att öppna en burk konserverade plommon. Dessa hade förvarats i en jordkällare i 30 år. Innehållet hade mognat betänkligt och smaken var en stor njutning att erfara.

I september 2009 refererar jag till denna artikel i Expressen då det var 27 år gamla konserver som gick ut till försäljning

Idag, juni 2012 refererar jag till denna andra artikel i Expressen 

Det här är konstigare än att åldern på köttet förändrats även hos Expressen och ännu mer konstigt att två artiklar med tre år mellanrum författat av inalles tre reportrar kan vara så lika. Konstigt! är bara förnamnet