måndag 29 januari 2024

När Gotland kommer till fastlandet blir allt fel


I alla fall mycket kan gå fel. Kanske en feltryckning utan korrläsning, vad vet jag, eller en ren missuppfattning utan att reagera på det skrivna, Slambär isf salmbär - det gick lite fort här va?

Var? Jo hos min slamaffär - f'låt stamaffär Percy's i Norrviken