måndag 22 februari 2021

I grådis i Edsbergsparken Namnet "Edsvik" är inte bara historiskt utan också förknippat med en plats för odling av anden, ett kulturens vardagsrum. 

Gick i detta grådis om morgonen, ensam med Assar. Och något kulturellt vardagsrum är det inte längre - det är en illa skött park med sliriga gångvägar, gropar och lera, risiga buskage och erbarmliga träd. 

En lada som står renoverad för miljoner, men tom sedan ett mc-museum gav upp, en konstlada, också den ett mångmiljonprojekt där mammon fått flytta in med kommersiella avsikter, en kommunallada för kommunala utställningar som är covidstängd, en glassentreprenör som tagit sig före att slå sig ner i oxstallet, byggt om för hur mycket som helst och ska locka glass och matgäster i ensamt majestät, glass mot grand tristesse.

Kände samhörighet med de kacklande ankorna i råken vid breddavloppet till kommunens dagvatten eller vassvipporna mot stocksundsgattet. De andliga rummen krymper, man kvävs!