torsdag 24 oktober 2019

Arkeologi i norrförort - byggnation och infrastruktur bekostar fördjupad kunskapSå bra information. Satt på en arkeologiföreläsning igår kväll på Edsbergs Slott i Sollentuna. RAA med outsourcade arkeologer gick genom senaste utgrävningsresultaten för Stockholm norr i allmänhet och i synnerhet utgrävningar i Bro, Hjulsta och Sollentuna.
I huvudsak bronsålder, vendeltid och något vikingatida.
Visades bilder på stenläggningar, sot och kollager, stolphål, benflisor och ett och annat redskap i förvandling till intet.
Samtidigt matade Lovisa mig med bilder från Rom – ja ni vet vilka, de där som är tusen år minst före vår folkvandringstid. Det blir lite bang-boom-bang i en lustifik distans.

Arkeologerna agerar nuförtiden inte så mycket utifrån nyfikenhet här i Storstockholm. Jobben de gör är mest för att en väg ska dras fram eller hus ska byggas på mark där fornlämningar finns. Kartläggning, insamling och sedan sprängs och byggs det på platsen. Självfallet bidrar varenda litet utgrävningsdike till kunskaper och möjlighet att ställa oss själva ytterligare noggrant i ett historiskt perspektiv.

Så var det frågestund efter föreläsningarna och lika säkert som amen i kyrkan dyker det upp hembygdsnördar som motsätter sig varenda förändring. Som med länsstyrelsen som spjutspets vill förbjuda allt som är nytt och allrahelst förhindra byggnation där det kan misstänkas finnas fornlämningar. Summan av kardemumman skulle blivit att vi inte skulle kunnat bygga någonstans i den här kommunen som jämte intilliggande kommuner är de fornminnestätaste i landet. Lustigt är också att utan byggnation och infrastrukturanläggningar skulle arkeologers arbeten inte kunna bekostats och som följd skulle fornlämningarna ligga kvar utan analys och kunskapsfördjupning.

Läs gärna vidare här.