tisdag 22 november 2011

Ett kollektivt minne - Hembygdsföreningens bibliotek invigtHär finns så mycket hembygdskunskap att det svämmar över sina breddar. Det är tidsdokument författade genom olika tidsåldrar. Allt tillkommet genom Sollentuna Hembygdsförening som står som avsändare till generationers dokumentation, egentligen en god forskningsgrund för den som tänker hembygdsforska om Sollentuna och människorna som befolkat platsen. För så är det att:

I alla våra angelägenheter är det alltid människan som står i centrum, i dokumentation, i skriftserier, i små pamfletter, i kataloger, i böcker och i tidningar - människan står centralt med de spår hon lämnar efter sig.

I mitten av november invigdes äntligen Hembygdsföreningens bibliotek i ett av de övre rummen på Viby Herrgård. På plats var Vibygruppens eldsjälar, dessa grånande män har så mycket av berättande i sig att de skulle kunna utgöra en slags levande gestaltning i biblioteksrummet och därmed komplettera högarna av skrifter och böcker som nu presenteras i en slags tidsordning.

Det har släpats och kastats, sorterats och katalogiserats, dammats av och kompletterats. Nu står det färdigt och invigdes med allmogemusik genom Hersby Spelmän i november på en söndag.

Karl Evert Heed, Kaj Eklund, Vimar Krantz och Heine Henriksson har arbetat med biblioteket under flera terminer och till sist möblerat biblioteksrummet med möbler från 50-talet som skänkts av Margareta Österdal. Det fina i kråksången är nämligen att det var så hela Herrgården var möblerad och inredd när Hembygdsföreningen fick ta över den. Länge har frågan dryftats om föreningen hellre skulle bevara 50-talet än framkalla det ursprungliga 1800-talet. I och med inredningen i biblioteket har ett steg tagits mot det förstnämnda - kanske man så småningom kan byta ut IKEA-hyllorna mot äkta string?

Hursom så är biblioteket en stor tillgång för Sollentuna Hembygdsförening och dess medlemmar och man förundras en smula av hur spännande alla fakta presenterats i de äldre skrifterna.