söndag 25 augusti 2013

Goliatmusseron på menyn


Den växer på tallhedar i norr och i Japan/Korea. Märkligt eller hur. DNA visar att det är exakt samma art.

Svampen är alltså urgammal och från tiden då kontinenterna höll ihop!

Länge har den ansetts som en av våra främsta delikatesser från skogen (har faktiskt själv hittat ett och annat exemplar som inte varit maskangripet och det är som att steka på och äta en riktigt mör bit biff).

Så ska man veta att den här är guld värd, det är en av de dyraste svamparna som finns och i Japan betalas felfria exemplar med 10 000 kronor kilot. Värdet på svampen har medfört att skogsägare i norr, där den på vissa hemliga växtställen finns i klumpvisa och jättelika ansamlingar, har ifrågasatt allemansrätten (1994). Svampen ger nämligen ofta bättre avkastning är skogen.


Här om dagen, som de flesta vet är jag sedan några veckor tillbaka knuten till och arbetar för Björn Frantzén, hittade Goliatmusseronen ner till Lilla Nygatan 21 för att serveras på Restaurant Frantzén tillsammans med långsamgrillad marulk, lakrits och små blommor från gul lök.

Älskar den här världen!