fredag 4 juni 2010

Vila vid denna källa vid Klasro


...i all undervisning bör iagttagas Sagtmod och Lämpa, ej utan högsta nödtvång Kroppsstraff nyttjas.

Så står det i Sollentunas första skolreglemente vid Sollentunas första skola - den vid källan i Klasro.
Att anlägga en skola vid ett vattenhål var särskilt smart, alla visste var platsen låg. Källan var känd sedan hästarna vid Gustav Vasas liktåg vattnades där.

Långt senare skriver Almquist om Klasro skola och källan i ett litet stycke han kallar Didrik Abrahamssons äventyr.

Mellan åren 1803 och 1881 är det här sollentunas enda skola, men sista året har skolhuset tjänat ut. Då hålls skola i Edsbacka krog och så byggs det som idag kallas Sofielundsskolan, men som ett tag hette Turebergsskolan och idag är Vittra.


De som idag bor i skolhuset, som nu är kommunens hus och hyser ett förträffligt skolmuseum på bottenplanet, är rikspelmannen och musikläraren Christina Frohm och hennes man Bengt Pernholm. Tillsammans håller de inbjudande öppna hus för familjer att komma till den gamla skollärarträdgården, titta på den tidsenliga kålgården och framförallt leva skolliv så som det levdes för 150 år sedan.

Kaffetår och kakor i köket efteråt spär bara på intrycken, köket är nämligen så gott som original från 1700 talet och Vips så är vi i Almquists tid och kan inte låta bli att titta till den berömda källan.


Källan vid Klasro

Ett tag var källan sinad, när spåren för Arlanda Express byggdes skars källådern av och brunnen blev tom. Idag är tillrinningen lika bra som förr - gammal åder söker alltid sin källa (är det något som sagts, eller?).

Med det vill jag säga att "håll ögonen öppna för nästa öppet hus" och läs mer om skolmuseet här