fredag 26 augusti 2011

DÖDEN DÖDEN PÅ HERSBY, om avrättningarnas tidOm en dryg vecka (DEN 4 SEPTEMBER KL 13:00 PÅ HERSBY HEMBYGDSGÅRD I SOLLENTUNA) berättar jag om avrättningsdöden i allmänhet och dödsplatserna i Sollentuna i synnerhet. Det finns tre avrättningsplatser i kommunen, alla tre dolda av skog, kärr och mo. Där ligger de avrättade fortfarande kvar som knotor och som hela skelett i upphöjda gravar - i den mån förresten de inte hyvlats ner som fyllnadsmassa och nu vilar under någon villa eller bostadsrättshus.

Vår närmaste historia, som inte är längre bort än vi kan ta den i hand är lika förskräcklig som nutidens avrättningsplatser om så det är giftsprutedöden i USA, nackskottsdöden i Kina, hängningsdöden i Iran, steningsdöden i Somalia eller svärdshuggsdöden i Afganistan.

Lägger vi vår historiska lagtext över dessa många avrättningskonstens ekvilibristers på andra håll i världen och i nutid är det som man säger i CSI i TV: "A perfect match".

För fem år sedan utkom jag med boken "Döden i Skogen" som berättar om den svenska avrättningskonsten, beskriver fall, låter de döda komma till tals och listar närmare fem hundra avrättningsplatser.

Det var en förskräcklig sysselsättning att skriva boken. På ett otäckt sätt finns det en parallellitet mellan det jag skrev och det som händer i samtid i världen.

Sollentunas avrättningsplatser ägnas av naturliga skäl ett lite större avsnitt i boken, de ligger så nära där människor bor, arbetar, verkar och de var nära för mig att besiktiga, uppleva och närvara i.

Kom till Hersby Hembygdsgård den 4 september. Jag börjar föreläsa klockan 13, men husen och hembygdsgården med kaffe och handelsbod är öppet mellan 12 och 15.