söndag 12 december 2021

Det är darrigt för många i jul


 När en människa dricker alkohol förändras hon redan efter det första glaset. Många som står bredvid har utvecklat en sådan känslighet att oron sätter in direkt. Barn tycks göra det naturligt. Förstår inte, men känner att den vuxne förändrats genom bara en ytterst liten mängd alkohol.

Lägg till att det sedan fortsätter med andra, tredje och fjärde glaset. Barn vet redan vid första glaset hur fortsättningen kommer att se ut och det handlar inte om spända förväntningar. Det handlar om rädsla, ledsnad, sorg. Reaktionen är omvänd. Barn accepterar inte, men låtsas inte om. Det är en fruktansvärd känslomässig kamp hos dem, en kamp som bryter ner, söndrar och för evigt sätter spår i själs och känsloliv.

Det här är ohyggligt komplext och djupgående, hemligt och skämmigt för alla, för barnen, för partnern, för närstående och även för den som bedövat sig. Fira en vit jul