tisdag 10 september 2019

Konkursen på Edsvik


-->


Konstnärer som sålt verk på Edsvik och som ännu inte fått betalt kommer inte att få ut sina pengar. Det handlar om tusentals kronor som fryser inne.

Att driva en konsthall innebär nära och förståndig kontakt med dem som ska föda verksamheten, konstnärer, artister, författare, etc.
Förvaltaren för konsthallen, som drivs på entreprenad efter avtal med Sollentuna kommun, hävdar till konstnärerna att det är Sollentuna kommun som försatt vederbörande i konkurs.

En klok förvaltning hade sett till att konstnärerna fått betalt före konkursen. En klok förvaltare hade sett till att de som fött verksamheten först hålls skadeslösa. För det är nämligen så att förvaltaren Ricardo Donoso, själv gick till tingsrätten, begärde sig själv i konkurs och fick en konkursförvaltare.

-Nej, Sollentuna kommun har inget med Donosos konkurs att göra, men vi tycker det är beklagligt, säger förvaltningschefen för kultur och fritid Niklas Roos af Hjelmsäter.

-Det är märkligt att han säger så, förklarar han. Kommunen har upprepade gånger räddat verksamheten genom att gå in med extra pengar utöver det stöd vi förbundit oss till. Det var länge sedan vi meddelade förvaltaren av konsthallen att vi inte längre hade möjlighet att hålla verksamheten under armarna utöver det löpande bidrag vi ger. Konkursen har inte kommunen alls med att göra, det är Ricardo Donoso som själv ansökt om konkurs, förklarar Niklas Roos af Hjelmsäter.

Det hade varit klädsamt mot konstnärerna att invänta de öronmärkta pengarna för försålda verk och därefter gått ner och satt sig själv i konkurs. Nu skyndade sig förvaltaren att göra det omvända med stor ekonomiskt skada för en yrkesgrupp som redan är ekonomiskt tilltufsad, ”osnyggt” är ett understatement.


I och med företaget Ricardo Donosos konkurs har kommunen ändå lyckats hänga av sig en verksamhet som inte fungerat trots åtskilliga miljoner i stöd.

Finns det en dold agenda? 
En strategi att rensa upp i verksamheterna på Edsvik. Först brygghuset där innehavarens kontrakt sagts upp efter en verksamhet som varit ett moras (min kommentar). Sedan Stallbackens vänner där jag var ordförande fram till branden och uppbyggnaden då jag avgick och där det mig veterligt inte bedrivits någon kulturell verksamhet sedan dess utan bara uthyrning av lokalen som gödslat föreningen. Och nu senast konkursen av utställningsverksamheten.
Nu finns det alltså stora möjligheter att bygga en attraktiv och hållbar helhetsverksamhet från grunden.

Finns visionerna?
På 30 år har det vartannat år serverats visioner och utredningar, några bra, andra väldigt dåliga. Just nu och sedan en månad pågår ytterligare en utredning. Kultur och fritidsförvaltningens chef Niklas Roos af Hjelmsäter är övertygad om att kommunen nu kommer hitta fram till en hållbar och intressant verksamhet, men håller inte med om att det finns en dold agenda eller ens strategi från kommunens sida att bli av med all spretande verksamhet i parken.
-Samtidigt kan man se det som att vi nu får större möjligheter att bygga en framtida verksamhet som håller ihop, säger han.

Ricardo Donoso har sökts under dagen utan resultat
Kommunalrådet Magnus Ramstrand sökte jag igår kväll och idag få förmiddagen
Niklas Roos av Hjelmsäter har sagt upp sig och lämnar sin tjänst i slutet av månaden till förmån för Täby kommun.