torsdag 23 september 2010

Bra rutet om tillbakasträvarna
Tongångarna känns otäckt nog igen. Det gör mig och många andra iskalla inombords (Entartete Kunst.

Man behöver bara ögna sig genom Sverigedemokraternas partiprogram för att bli riktigt mörkrädd. För den som inte läst så ska bland annat konsten inte framträda provocerande, vi ska värna om vår gamla svenska kultur och den som kriticerar Sverige ska utvisas. Kan tyckas löjeväckande och skrattretande 2010, men sådana tankar har tidigare skapat fullständigt kaos i världen med oinformerade människomassor som lockats med.

Jag sitter som ordförande i Sollentuna Hembygdsförening, ett litet aktivt kulturfäste som säkert skulle gillas fullt ut av Sverigedemokraterna om det inte varit så att vi även bryr oss om dagens hembygd, den hembygd som just nu byggs och skapas.

Det nya Sollentuna är också hembygd och för så många fler olika slags människor än för 50 år sedan

Så här förklarar jag i en ledare i föreningens tidning omedelbart efter att jag blivit vald till ordförande:

"Idag bor det 63 347 personer i Sollentuna. Sedan förra mätningen är det 393 fler. Många kommer från kulturer och länder helt olikt Sverige – så hittar en del till Hembygdsföreningens Hersby – ser de gamla redskapen och känner igen sig, bakugnen i Rotsundastugan, skomakarens verkstad i stenhuset, tröskvandringen, fähuset.

Där uppstår ett möte – där fungerar den gamla Hembygdsföreningen som ett av samhällets kanske viktigaste integrationsinstrument – igenkänningen, mötet, förståelsen, samtalet."


Idag fick jag ett mail från Sveriges Hembygdsförbunds generalsekreterare Jan Nordwall. Han skriver så här:

Sveriges Hembygdsförbund, SHF, organiserar den svenska hembygdsrörelsens 1 950 hembygdsföreningar och 26 regionala förbund. Rörelsen omfattar ca 430 000 medlemmar varav omkring 40 000 människor beräknas vara aktiva medlemmar.

SHF har noterat att Sverigedemokraterna vill satsa stora resurser på arbetet med det svenska kulturarvet, däribland hembygdsföreningarna, och minska stödet till kulturyttringar som enligt partiets synsätt syftar till att provocera och chockera.

SHF förespråkar ett starkt stöd för arbetet med att ”främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas” (statliga kulturpolitiska målet). Mot bakgrund av Sverigedemokraternas väl kända invandrarkritiska inställning vill vi dock påtala följande:

SHF:s värdegrund är att hembygdsrörelsen är öppen för alla människor oavsett bakgrund.
Vi gläds åt det mångkulturella samhället och ser intresset för kulturarvet som en förenande faktor, en resurs för integration och utveckling. Den nära femtedel svenska medborgare som har utländsk bakgrund har en självklar rätt att i Sverige få utöva sin kultur och vårda sitt kulturella arv. SHF ser här inget hot mot det som vanligen uppfattas som traditionellt svenska kulturyttringar. I ett mångkulturellt, generöst och öppet samhälle finns plats för alla. Hembygdsrörelsens omsorg och intresse är lokalsamhället, byn, kvarteret eller förorten, där vi bor – oavsett om vi är muslimer från Iran, kristna från Etiopien eller ateister från Nybro.

Det är också SHF:s övertygelse att ett levande kulturliv förutsätter ett kraftfullt offentligt stöd och att kulturutövare och kulturproducenter tillåts verka på armlängds avstånd från politiker. Det är vår uppfattning att ökad politikerstyrning av kulturformer i förlängningen utgör ett hot mot grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter.