lördag 9 oktober 2010

Gödselstank och skit för ingenting ELLER "hur man kastar pärlor för svin"Det är en doft över Fyndet som jag känner igen från våren, den om våren så angenäma doften av gödsel, men nu när det är höst känns den allt annat än angenäm - det luktar helt enkelt skit och piss och det så till den milda grad att doften äter sig in i näsan och man inte kommer ifrån den.

Någon har börjat, sedan har efterföljarna hängt på. Det gödslas hej vilt och inte på växter utan gödseln läggs ovanpå den höstgrävda jorden.

Stora traktorlass med koskit har flera odlare beställt fram och sedan kärra ut på sina små nygrävda tegar. Jag har försökt påtala att om gödseln sprids nu så kommer den bara att lakas ut på sina viktigaste egenskaper av regn i höst och snösmältning tidig vår.

Dessutom läggs nu skiten ut att evaporera i luften vilket inom jordbruket är helt regelvidrigt. I kamp mot påstådda utsläpp ska gödel absolut inte spridas så här års annat än där höstsådd ska ske och då måste gödseln krävas ner inom 12 timmar från det att den lagts ut. Här ligger skiten i öppen dager och ingen har någon ambition att gräva ner skiten med påföljd att det stinker.

Genom hela vår trädgårdsförening löper en gammal transportled från bronsåldern, idag är det bara ett historiskt djupt dike kvar från del gamla leden. Diket rinner ut i sjön Ravaln, en grund, snart igenvuxen, sjö. Låt säga att hittills har ett tiotal lass, många kubikmeter, gödsel spridits. Lakvattnet från trädgårdarna närmast diket kommer att pressas ner under vårfloden och kvävet tas med bort till sjön, vilket naturligtvis måste hindras.

Jag har nu försökt prata med folk som inte förstår bättre - de förstår dock inte alls efter mina samtal med dem utan känner sig kränkta och irriterade och tror att de gör rätt. "Gräv åtminstone ner skiten så att vi slipper odören" Men nej, dumhet hos åsnor ger envishet.

Ett annat argument är att skitdoften nu är så intensiv att den sprider sig upp i villaområdena och då kan en tråkig dominoeffekt uppstå - grannarna klagar - miljö och hälsa rycker ut - trädgårdsföreningen som liggger på attraktiv parkmark ifårgasätts. Då drabbar dessa gödslingsdumheter även mig.

Tyvärr lyssnar inte heller den tillsatta styrelsen utan har egna medlemmar som just nu täcker sina jordytor med ett decimetertjockt gödsellagar - en styrelse som borde tillse att föreningens allmänna väl gick före den interna dårskapen.

Det är inte för inte som man sår i kvävebindande gröngödsling, persisk klöver, rajgräs - grödor som binder den kväve som redan finns i jorden så att den inte läcker iväg utan hålls kvar till vårsådden.