fredag 20 november 2015

Bäverdalen nästgårds


Bortanför stora huset, ner förbi båthuset och bryggan, kanske tio minuters väg från Lugnet, där håller dom hus. 
Det verkar som om de huserat där vid strandremsan av Edssjön länge. Gamla "avbetningar" av grova aspar vittnar om det.


Kanske en kilometer sydöst ligger utloppet av Edsån, den som kommer från Norrviken och som byggts om (lagts så som den fanns sin naturliga väg förr, är det sagt) för att skapa fågellokaler och naturligtvis också slamrenas. När i krökarna tycks bävern trivas bra också och fäller ganska stora träd.

Björken som bearbetas nu är nygnagd. Borde kanske smyga dit någon kväll/morgon, för att kanske få en skymt.