fredag 22 februari 2019

Appropå "De första svenskarna" i SVT
Finns det ett enda belägg för att människor för 11000 år sedan, i det vi kallar Sverige, över huvud taget ägnade sig åt riter och målade sig på kroppen som en följd. Finns det ett enda jävla belägg annat än antaganden baserade på vår tids uppfattning, vårt jox med mystik och myt. Detta vi sedan applicerar på historien bara för att vi tror att våra beteenden måste ha ett ursprung. 

I alla fall är det detta, och mer därtill, som påstås i SVT nya serie om "svenskens ursprung" i programmet "De första svenskarna".

Det börjar väldigt trovärdigt om landhöjning och hur inlandsisen drar sig tillbaka, jättebra illustrerat, allt vetenskapligt belagt och det fortsätter med berättelserna om folkvandringar och möten mellan olika kulturer. Det finns visst DNA att gå efter och det är trovärdigt och historiskt intressant hur olika grupperingar blandade sig. Men så kommer man till en hop stenyxor och då blir förklaringarna svävande. Vad kan en sådan mängd stenyxor månne använts till…a ha. "Det är klart att de är offer," så kommer en rad ytterligare svävande förklaringar som slutar i människooffer. Saken är att vi inte vet ett skit om detta, ingenting alls, tabula rasa.

Jag har varit på så många utgrävningar och på så många historiska platser i olika sammanhang och det är fan inte klokt hur en del akademiker (arkeologer) kan låna ut sig åt spekulationer byggda på luft och fria fantasier. Ständigt ,när fakta inte räcker till, så broderas berättelser ut ifrån det som ligger för handen och det tycks helt accepterat i den akademiska världen.

Såg med tillförsikt fram mot den sanna historien om Vikingar, berättad av Dick Harrisson och han insisterar, redan i början av boken, att han inte kommer att hänge sig åt spekulationer. Det lät bra, men sedan staplas: ”Kanske man kan tänka sig…”, Kan det ha varit så här…” etc.

Priset, inom den genren, snubblade jag över i somras när jag läste en avhandling om gamla Uppsala som skulle ge en rad förklaringar till fenomen som grävts fram. Här staplades vetenskapliga fakta från utgrävningen. Ohyggligt intressant om stadsbildning, om vägsträckningar och breda gator. Utifrån dessa basfakta som är oemotsägliga broderas sedan sanslösa historier om kanibalism, offer, ond bråd död och annat, spekulationer som inte ger oss ett bättre värde än sagans. Alltså ett i sanning högst oakademiskt värde men tydligen värt en doktorshatt.

Problemet är att de här "forskarna" sedan sätter samman sina antaganden i kedjor så att de tangerar varandra och resultatet blir en historia som inte är sann (tyvärr företer den sig sann när den upprepats tillräckligt).

Bilden är från utgrävningen av Estrids gravplats i Täby där ett av skeletten som togs upp antogs vara den gamla vikingaanmodern Estrid som det pratas om på runstenarna i trakten och utifrån henne broderas historier om det vikingatida livet trots motsägelser i den vetenskapliga bevisföringen. Bara yterligare ett exempel på vad jag menar.

Assar friserad

Höger i förrgår, vänster igår.