torsdag 10 oktober 2019

Sopberget i vårt kvarterDet här är vårt lilla sopberg i soprummet hemma. I påsarna stoppas allt, textilier, emballage, plast, metall, glas, och matrester.
Det luktar illa.
Ändå finns kärl för allt detta att källsortera i.
Matkärlet särskilt. Ska sorteras i speciella papperspåsar. Fyra sådana påsar kan omvandlas till så pass mycket biogas att en stadsbuss kan köras i en mil.