lördag 15 juli 2017

Fortsatt granskning av Sollentunas kulturskyltarOfta när man pratar med folk i kommunen som inte vet så mycket om kulturhistoria så brukar de ändå framhålla två saker. 1) Den så kallade "Kung Agnes hög" och "gravfältet vid Tors Backe".
Den förstnämnda för att den är så synlig och den sistnämnda för att man vid en liten utgrävning av en del av gravfältet minsann hittade en torshammare.

Jo, det här gravfältet vid Tors Backe är viktigt, inte minst för att det är en del av en helhet av vår historia och för att den dessutom bara genom att finnas där uppehåller en plats för vila och kontemplation, en slags trygghet i bruset.Tyvärr är det väl många idag som passerar gravfältet utan att så mycket som ens ha en aning.
Tidigare förevisades dessa delar ur vår historia redan för skolungarna och kommunen satte upp informativa skyltar. (Hur dessa underhålls och ser ut finns mer att läsa här)
.
Det här är en fortsättning av min högst privata granskning över hur illa det står till med viljan till kunskapsförmedling på hemmaplan.

Vid Tors Backa har såvitt jag kunnat se två rangliga och av ålder anfrätta infoskyltar. Den ena berättade jag om här. Och den andra finns nu instängslad på en privattomt, alltså bakom ett nyrest högt staket.

Inga kommentarer: