söndag 11 november 2007

Att svika sig själv


I 30 år har jag sagt till mig själv att det är omänskligt klimat att leva i och att det är sista året jag inleder vinern med att skrapa bilrutan.
"Jag skriver ju som sysselsätning och skulle lika gärna sitta under solen och skriva som att lida helvetes pina och djävelsverk i den svenska kylan"

Inga kommentarer: