söndag 1 juli 2007

Tabberaset på kulturupptåg

Linnés Hammarby ligger en gångväg från Uppsala, nåja - gångavstånden på Linnés tid var betydligt längre än idag, vad nu det kan bero på?

Linnés Hammarby är helt fantastiskt vackert och det är lite sorgligt att veta att det var ännu vackrare för 250 år sedan, då var skogsparken trädgård, då odlades det i kålgårdarna. Idag är det stilla ängen, igenvuxen park och äppelodling istället och det är till nackdel för en del av de växter som finns kvar och som Linné själv en gång planterade.
Ett och annat ovanligt träd har årsringar från Linnës tid. En del vanliga växter som spansk körvel, sibirisk nunneört och krollilja är exempel på linnéanska växter på Hammarby.
Det lilla huset på höjden byggde Linne på 14 dagar. Han ville snabbt ha en säker förvaringsplats för sina böcker och framförallt för sitt naturaliekabinett och sina pressade blommor. Här finns inte någon värmekälla av rädsla för eldsvåda...

Förra året såg jag några märkliga inrutningar i marken nere i "parken". En ung doktorand (?) försökte utröna varför krolliljorna minskar. Kanske på grund av att den spanska körveln brett ut sig. Å andra sidan har ju körveln vuxit där i gladaste kamratskap med krollilja i 250 år.
...och här inne står fortfarande Linnés lilla undervisningspulpet, den han kallade sin "plugghäst" för hit in till allt referensmaterial han förvarade samlade han sina studenter. De var stundtals så många att de inte fick plats utan undervisningen fick flyttas ut i trädgårdarna.

Jag träffade doktoranden idag och frågade och hon sitter inne med svaret som hon kommer att redovisa i en rapport inom kort. Hon viskade dock i mitt öra om jag lovade att vänta med att säga något tills rapporten är klar, vad anledningen kan vara. Så nu vet jag.

Inga kommentarer: