söndag 20 juni 2010

Perenna landet blommar för fullt, enkelt och vackert

Så enkel och ändå så komplicerad, vallmon som vissnar efter någon kort tid är vackrare än världen och rymmer allt. När fröna mognat tar vi dem till vara för att lägga på jäsande bröd.

Den här är nästan färdig. Efter torkmognad tar vi den.

Aklejan kan ta sig vilka former som helst och återkommer sällan i sin forna gestaltning - humlorna älskar dem och är de enda som har tillräckligt lång snabel för att nå nektarn djupt inne i blommans vackert snirkliga irrgångar. Därför också de enda som kan pollinera och föra släktet vidare till nya skepnader

Inga kommentarer: