tisdag 1 maj 2007

Skolan var mögelhus?


Man blir lite rädd, i upplysningens tid.
Min dotter gick i en skola som revs i veckan för att en ny ska byggas på samma ställe. Under byggtiden är barnen hänvisade till baracker.
Vi trodde väl alla att skolan revs för att den var otidsenlig, ett slitet 60 talsbygge. Men när jag tänker efter så inte fasiken river man välbyggda 60 talsskolor?
Jag har min väg förbi rivningsplatsen varje dag till jobbet.
Den dagen de rev panelerna på utsidan körde en buss upp på gårdsplanen och ut kom en rad män klädda i vita overaller och med syrgasmasken (?) (gasfilter) för ansiktet.
Jag tittade närmare på den gula isoleringen som kommit i dagen bak panelerna.
Var detta anledningen till rivningen av hela skolan. Svartmögel.
I tre dagar stod saneringsbilen där och de vita overallerna jobbade. Avfallet lades i en särskild container - det kändes lite CSI över det hela. Området kring skolan var avspärrat med tremetersstaket.
Alltså - beslutet om att riva skolan togs för länge sedan, kanske flera år. Faktiskt strax efter att en hel paviljong byggts till för många miljoner. När paviljongen byggdes blev den förra ytterväggen en innervägg. Möglet blev alltså inbyggt i inomhusmiljön i utrymmena där 0 klass till trean hade skolsal och fritids.
I flera år gick alltså barnen varje dag till mögelskolan som rivarna var tvungna ha heltäckt dräkt och andningsmask när de plockade ner.
Det är djävla förfärligt.
Ingen information heller, oupplysta reagerar inte.

Inga kommentarer: