lördag 10 mars 2007

Döden i Norr - häxor och giftmord

En känd bild på hur en förbrytare först får sin hand avhuggen före dekapiteringen illustrerar recensionen av min bok "Döden i skogen" på kultursidan hos allehanda.se

Det finns en sajt som för samman Tidningen Ångermanland och Örnsköldsviks allehanda. De heter allehanda.se
Förra veckan skrev allehanda.se om min bok "Döden i skogen" och det blir man ju lite glad över.
Recensionen (och framförallt boken) visar vilket ohyggligt stort intresse som samlats kring, inte bara döden utan den mest fruktansvärda av dödar, avrättningsdöden. Mycket riktigt påpekar recensenten att det fortfarande idag finns ett minne av den tiden, dödstiden, förmedlad genom släkter och fram till idag. Familjer som stigmatiserats genom historien av det fruktansvärda då Sverige som stat mördade och bekände sig till en sharia fullkomligt jämförbar med mördarstater vi har så lätt att finna avsky för 2007.

Inga kommentarer: