lördag 12 maj 2012

Vägen mellan människorna. Idag - passa på, GÅ DIT

Då kan man fråga hur exentrisk man får vara, sätta in en bild på sig själv som "skrivaren" till en puff om det som händer på Hersby avseende stigar, vägar, kommunikationer. Svaret är enkelt - jag har ingen annan bild! 

 Sent omsider beslutar jag mig för att spendera delar av min hellediga dag på Hersby Hembygdsgård. Spelplats idag för ett event efter klassiskt mönster, konstnärligt uttryck för att uttrycka det som det inte finns andra sätt att uttrycka "Vägen mellan människorna".

 Äh, det här har jag planerat in sedan länge och sett fram emot. Planerna blev jag varse redan förra sommaren bland Sollentunakonstnärerna och deras årsmöte vid Viby Herrgård (hör till Sollentuna Hembygdsförening). Ett ytterst tydligt exempel på hur konstnärer kan arbeta (ofta borde arbeta) lokalt och nära människorna som ska betrakta och förstå.

 Jag skriver förstå, men det är egentligen inte nödvändigt. Man måste inte förstå allt, men att komma nämare förståelsen genom upplevelsen, genom närvaron är ett sätt att närma sig förståelsen. Med vad i annat än genom konsten ges möjligheten att spegla den tidiga närvaron mellan människor, de sociala färdvägarna, kommunikationen, nätverken?

 De stora nätverken, som mycket mer långsamt etablerades redan för 2000 år sedan, kan bara tydliggöras genom konsten, musiken, poesin, måleriet. Jämförelsen med dagens Internet haltar inte, men är alldeles för våghalsigt och kommer inte att kunna omfattas. Bara som ett exempel alltså.

Idag på Hersby Hembygdsgård 

  • Sollentuna Hersby Hembygdsgård. 12 maj. 

Invigning av utställningen kl 16:00. 
Multiföreställning kl 17-18 
Berättare kl 18:30 
Fri entré. 


 Så här skriver Sollentunakonstnärerna.... 


Stockholm Nordstopp - ett nätverk för temabaserade konstprojekt. Det initierande pilotprojektet Vägen mellan människorna har som tema ”stigar, vägar och farleder” och ger en lekfull konstnärlig gestaltning, kopplad till historia, arkeologi och folklivsforskning. Stockholm Nordstopp arbetar för ett kulturellt samarbete mellan aktörer i kommunerna norr om Stockholm, via konstprojekt och genreöverskridande multiföreställningar.

...så här fortsätter temat: 

 • Upplands Väsby The Nuthouse, Torsåker. 
13 maj Invigning av utställningen kl 16:00. 
Multiföreställning kl 17-18 
Berättare kl 18:30 
Fri entré. 
Utställningen pågår till 27 maj. 

 • Järfälla Görvälns Slottspark. 
16 maj. Invigning av utställningen kl. 18:00 
Multiföreställning kl 19-20. 
Fri entré. 
Historiska vandringar sker under utställningsperioden. 
Utställningen pågår till 23 september.

Inga kommentarer: