måndag 21 mars 2011

Jodå, Sollentuna Hembygdsförenings ordförande heter fortfarande Göran Lager

Så här ser jag Sollentuna och hembygden...

I kväll har det varit årsmöte i Sollentuna Hembygdsförening. Alla som har med föreningen att göra har hört talas om, eller varit med om, de stormiga årsmötena.

Jag förstår inte riktigt vad de pratar om. Kvällens årsmöte var över på någon halvtimme. Kanske styrelsen har arbetat det senaste året för att ena och få folk att dra åt samma håll och jo - några har i vredesmod avsagt sig allt arbete, eller gått för att de tröttnat.

Inte en fråga om ekonomin, inte ett enda klandel eller motförslag - det är ju till och med ovanligt i en frimärksklubb.
Utöver Göran Lager, det vill säga Tabberaset personifierad valdes Jan Norling in i styrelsen tillsammans med Eva Bysing för att ersätta vakanta platser efter avgående Vimar Krantz och Birgit Jansson.

...och så här kan man också se den

Nu har vi ett och annat att ta hand om. En vattenkvarn och sågverk, en vindmölla, en hembygdsgård och en herrgård.
Men, och där tror jag att vi måste bli tydliga, det handlar inte bara om förvaltning, det handlar om människor också och det är dessa som ä viktiga, människor, deras idéer och deras vardag.

Någon kom till mig appropos tidigare aktiviteter på hembygdsgården. "Är det verkligen något vi ska syssla med, att kärna smör" - det är just precis det som det är. Med smörkärning ligger vi i fullständig framkant vad gäller trenden att överge industrismöret och satsa på smör som hantverk för där handlar det om den goda smaken, ingenting annat.

Det ska bli roligt att ytterligare ett år och tillsammans med en välutrustad styrelse leda den här stora föreningen vidare.

Inga kommentarer: