tisdag 21 oktober 2008

Servera mot TV bilden av skolkök

En senapssill från Fiskexporten i Varberg hade precis rätt smak

Jag vill inte gå in på om bilden av storkökskockar, den som förmedlas av treklövern Andersson, Svensson, Magnusson i TV4s Matakuten är generell eller ens sann, men alla var där idag, alla typer av storkökskockar.
Servera håller nämligen "firmafest" på Kistamässan och har bjudit in alla sina underleverantörer att för storköksrepresentanter visa upp sig.
Jag gick runt mässan idag, bara några timmar efter att den öppnats.
Ur vart och vartannat bås marknadsförs eko-råvaror och proklameras hälsa och god smak (en klassisk kombination som titeln på Maestro Martino bokDe honesta voluptate et valetudine, Den ärbara vällusten och god hälsa fastslår redan 1447). Det är en slående förvandling hur "renare" man nidag vill framställa sig och vilket försäljningsargument "eko" blivit.
Bästa smakprovet bland tusentals:
En senapssill, signerad min Gode Vän Rickard Nilsson och från Fiskeexporten i Varberg. Den första senapssillen utöver min egen, som verkligen har både textur och smak av inlagd sill, den blir min på julbordet!

Inga kommentarer: